Työ

MS-tauti voi tuoda omat haasteensa työhön, mutta se ei tarkoita sitä, että työ olisi mahdotonta.

Työnohjauksen/-neuvonnan kautta voi saada ideoita, vinkkejä ja tukea henkilöiltä, joilla on samanlaisia haasteita kuin sinulla työssäsi.

Lisätietoja löydät Neuroliiton sivuilta

www.neuroliitto.fi/tyollisuuspalvelut