Mitä voisin tehdä itse?

Mitä voisin tehdä itse?

Pauliina Alppi
MS-bloggaaja

Ihminen voi alkaa sairastuessaan kokea olevansa hoidon kohde eikä niinkään kokonaisuuden hallitsija. Potilaan tulisi voida luottaa saavansa lääketieteellisesti hyvää hoitoa, eikä hänen tulisi joutua kantamaan siitä huolta. Mutta hoito-ja palveluketjuissa on usein monta eri osaa, jotka eivät aina voi kommunikoida keskenään, joten potilas itse on punaisen langan kannattelija kykyjensä mukaan. Jos sairastavan mielestä punainen lanka välillä hukkuukin, hän saa tarvittaessa apua ja tukea muun muassa kolmannelta sektorilta langan päästä kiinnisaamiseen.

Moni MS-tautia sairastava pohtii, kuinka voisi itse vaikuttaa taudin kulkuun ja mikä merkitys omalla toiminnalla on kokonaisuuteen. Sairastavien kesken toimii eri foorumeilla vertaisryhmiä, jotka osaltaan antavat tärkeää vertaisuutta ja jakavat kaikenlaista tietoa – lääketieteellisesti todistettua sekä välillä myös uskomustietoa. Ihmisen tulisi osata arvioida itse tätä saamaansa tietoa.

Omasta näkökulmastani olen pohtinut asioita mihin sairastava voisi itse vaikuttaa:

Tupakoinnilla on tutkimuksissa todettu olevan yhteyttä MS-taudin kulkuun, joten se olisi luonnollisesti hyvä lopettaa. Moni ihminen voi ajatella, että sairaus jatkuvasti pakottaa muutenkin luopumaan asioista, joten halu jatkaa tupakointia voi olla suuri. Tässä kohdassa hoitotyön ammattilaisen tehtävä on sanoittaa tutkimustulokset niin, että maallikkokin ymmärtää valintojen merkityksen. Ammattilaiset osaavat tässä auttaa.

Lääkehoidon toteutus ohjeiden mukaisesti. Tässä asiassa voi muistelle vanhaa sanontaa ”vain otettu lääke auttaa”. Nykyään on saatavilla useita erilaisia MS-lääkehoitoja. Lääkkeissä on kuitenkin myös sivuvaikutuksia, joita moni voi pelästyä. Jokaisen ihmisen tulee saada riittävästi tietoa lääkehoidon mahdollisista haitoista ja hyödyistä, jotta hän voi tehdä informoituja perustuvia päätöksiä lääkärin kanssa omaan sairauteensa liittyen.

Ruokavalio on todellinen kuuma peruna, joka puhuttaa ihmisiä paljon. Useat ihmiset
ymmärrettävästi etsivät ratkaisua pitkäaikaissairauteensa ja ruokavalio on asia, johon voi helposti itse vaikuttaa. Ihmiset voivat kokea erilaiset ruokavaliot itselleen sopiviksi ja toteuttaa niitä elämässään. Tässäkin asiassa avoin keskustelu ja tiedon jakaminen on asia, jota tulisi olla enemmän. On tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille ruokavaliostaan ja käyttämistään lisäravinteista, koska ne voivat vaikuttaa lääkehoitoon. Lisäksi hoitohenkilökunnan tulee arvioida, ettei ruokavaliossa ilmene mitään puutteita.

Neljäs asia mihin ihminen itse voisi vaikuttaa on vuorokausirytmi. Monella sairastavalla ilmenee haasteita unensaannissa ja vuorokausirytmi heilahtaa erityisesti sairaslomalla tai eläkkeellä olevilla toisenlaiseksi. Lisäksi fatiikkiin käytettävät lääkkeet voivat antaa valheellisen vaikutelman unentarpeesta. Arjen haasteisiin ja jaksamiseen vaikuttaa huikean paljon unen määrä, ja jo sosiaalinen elämäkin parantuu, kun elää samassa tahdissa toisten kanssa. Tähän asiaan huomion kiinnittäminen ja avun etsiminen haasteisiin on tärkeää koko elämänlaadun kannalta.

Viides asia on oman hoidon seuranta ja hallinta. Tähän on tarjolla useita eri seuranta-applikaatioita ja järjestelmiä, johon potilas voi kirjata omia tuntemuksiaan. Useissa sairaanhoitopiireissä onkin jo olemassa MYMS -potilaan järjestelmä, johon voi laajasti laittaa ylös omaan sairauteen liittyviä asioita. Lisäksi voi kirjoittaa vaikka ihan päiväkirjaa, sillä oman hoidon kokonaisuuden pysyminen omissa käsissä on tärkeää.

Kuudes, muttei vähäisin vaikuttamiskeino, on liikunta. Liikkuminen on jokaiselle ihmiselle hyödyllistä. Erityisesti pitkäaikaissairaudessa sen avulla voi yrittää ylläpitää lihasvoimaa ja toimintakykyä. Pienikin liike on hyväksi ja jos ei johonkin enää pysty, voi yrittää löytää sovelletun liikunnan avulla erilaisia muotoja. Toki tässäkin tietenkin kohtuus kaikessa ja huomioiden palautuminen ja lepo. Arjen aktiivisuudella on merkitystä ja pienikin itsensä liikuttaminen on parempi kuin ei mitään. Lisänä tietenkin kuntoutus, jossa saa vielä apua ja ohjeita kuntoutuksen ammattilaisilta. Liike on lääke on suureellinen ilmaus, mutta ei siitä haittaakaan useimmiten ole.

Vaikuttamiskeinoja on varmasti lisääkin, tässä mainittuna muutama. Olennaista olisi, että ihminen kokisi jollain tavalla olevansa aktiivinen toimija omalla elämänpolullaan.

FI1905675452

Updated: 27-03-2017