MS-sanastoa

MS-sanastoa

Aivoatrofiassa aivojen tilavuus pienenee mm. myeliinin ja hermosolujen menetyksen seurauksena. 

Aksonit ovat hermosyitä, jotka välittävät viestejä aivosolujen ja kehonosien välillä.

Autoimmuunisairaus on sairaus, jossa elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää kehon omia soluja vastaan. MS-taudissa puolustusjärjestelmän hyökkäys kohdistuu keskushermoston soluhin. 

Imusolmuke on pieni, pavunmuotoinen, kotelon ympäröimä imukudoselin, jonka lävitse virtaa imuneste. Imusolmukkeita on runsaasti elimistön eri osissa erityisesti kaulan, nivusten, kainaloiden ja suoliston alueella. Imusolmukkeet ovat osa imusuonistoa, jonka tehtävät liittyvät elimistön immuunipuolustukseen; ne toimivat suodattimina, joiden lävitse imuneste siivilöityy matkallaan vereen ja jotka keräävät ja tuhoavat verestä bakteereita sekä viruksia. Imusolmukkeet sisältävät mm. lymfosyyttejä ja ne ovat kehon immuunijärjestelmän osa. Imusolmukkeet ovat infektioita torjuvan immuunijärjestelmän olennainen osa. 

Immuunijärjestelmä on elimistön oma puolustusjärjestelmä vieraita taudinaiheuttajia, esimerkiksi viruksia ja bakteereja vastaan. MS-potilailla arvellaan olevan yliaktiivinen immuunijärjestelmä, joka hyökkää myös kehon omia soluja vastaan.

Intramuskulaarinen lääkehoito on lihakseen annettava lääkitys mm.pistos.

Keskushermosto (CNS, eli Central Nervous System) on keskussäätelyjärjestelmä, joka ohjaa kaikkea kehon toimintaa. Se käsittelee tietoja ja pitää meidät yhteydessä ulkomaailmaan.Keskushermostoon kuuluvat selkäydin ja aivot (isoaivot, pikkuaivot ja aivorunko). Aivot toimivat toimintojen ylikoordinaattorina, se säätelee vireystilaa, unirytmiä, ajattelua, havainnointia ja motorisia toimintoja. Selkäydin puolestaan ohjaa aivojen käskyjä eteenpäin.

Lumbaalipunktiolla eli lannepistolla otetaan näytteitä selkäydinnesteestä. 

Lymfosyytit eli imusolut ovat elimistössä esiintyviä valkosoluja, joilla on tärkeä merkitys elimistön puolustusreaktioissa sairauksia vastaan.

Magneettikuvaus (MRI) on radiologinen kuvantamistapa, joka soveltuu esim. aivoissa ilmenevien tulehdusreaktioiden todentamiseen ja MS-taudin vaikeusasteen sekä taudin etenemisen määrittämiseen.

Myeliini on hermosoluista lähteviä aksoneja (eli hermosyitä) ympäröivä suojarakenne. Myeliini suojaa aksoneja ja mahdollistaa hermoimpulssien nopean välittymisen eteenpäin. Jotkin taudit, kuten mm. MS-tauti vaurioittavat myeliiniä ja aiheuttavat oireita sen hermon vaikutusalueella, jonka myeliinikerros on vaurioitunut (hermoimupulssin kulku hidastuu). 

Neuroni eli hermosolu on hermokudoksen solu, joka välittää hermoimpulsseja. Neuronien päätehtävä on käsitellä ja välittää viestejä keskushermostoon ja sieltä muualle elimistöön, kuten lihaksiin.

Neutraloivat vasta-aineet: Keho saattaa muodostaa neutraloivia vasta-aineita eri lääkeaineita kohtaan. Tällainen reaktio voi puolestaan johtaa lääkehoidon odotettua heikompaan tehoon tai pahimmillaan siihen, ettei lääke tehoa lainkaan. 

Optikusneuriitin (eli näköhermotulehduksen) oireita ovat silmän liikekipu ja arkuus sekä heikentynyt näkökyky. Näkö sumenee (etenkin kaukonäkö), ja myös värinäkö voi heikentyä. 

Relapsit tai pahenemisvaiheet
Pahenemisvaiheeksi nimitetään tilannetta, jossa taudin aiheuttama uusi neurologinen oireisto tai vanhojen oireiden äkillinen selvä paheneminen kestää vähintään 24 tuntia ja enintään 4 viikkoa. Pahenemisvaiheessa oireita kehittyy useiden tuntien ja päivien aikana ja ne voivat jatkua muutamasta päivästä aina useisiin viikkoihin ennen laantumistaan.

Subkutaaninen lääkehoito tarkoittaa ihon alle annettavaa lääkehoitoa.

Taudin kulkua muuntava lääkehoito on hoitomuoto, joka ei paranna itse sairautta, mutta joka voi lievittää sairauden oireita ja hidastaa taudin etenemistä.

Trigeminusneuralgia, eli kolmoishermosärky, on kasvojen trigeminushermoon liittyvää, lyhytkestoista  kipua, joka esiintyy kovina toispuoleisina sähköiskumaisina kipuina lähinnä kasvojen ylä- ja alaleuan alueella. Kipu syntyy usein kosketettaessa, nauraessa tai syödessä. Kolmoishermosärkykohtaukset kestävät muutamasta sekunnista 1–2 minuuttiin. Kipukohtaus on erittäin kova.

Tulehdus on elimistön tapa reagoida kudosvaurioon. MS-taudin tulehdusreaktioissa hermosyyt vaurioituvat, kun kehon omat immuunijärjestelmän solut hyökkäävät hermoston soluja vastaan. 

Tulehduspesäke / MS-plakki on merkki tuoreesta tulehduksesta. Se on paikallinen, tulehduksenkaltainen/ tulehdusreaktion aiheuttama vaurio keskushermostossa, josta seuraa heikentynyt kyky välittää hermoimpulsseja. MS-plakkia  kutsutaan myös leesioksi.

Valkosolut eli leukosyytit ovat verisoluja, joiden tehtävänä on puolustaa elimistöä infektioita vastaan.  

Updated: 08-09-2016