MS-tauti ja kognitiivinen toimintakyky

Miten selvitä kognitiivisten oireiden kanssa?

 

Mitä teen, jos kognitiiviset oireet painavat mieltä?

Jos havaitset toimintakykyäsi rajoittavia tai mieltäsi askarruttavia kognitiivisia hankaluuksia, kerro havainnoistasi läheisillesi, jotta he eivät tulkitsisi hankaluuksiasi välinpitämättömyydeksi tai merkiksi hankaluudesta sopeutua elämään sairauden kanssa. On tärkeää ottaa asia puheeksi MS-hoitajan ja  hoitavan lääkärisi kanssa, joka voi tarvittaessa ohjata sinut neuropsykologiseen arvioon.

 

Neuropsykologinen arvio perustuu haastatteluun sekä tehtäviin, joilla arvioidaan kognitiivisten toimintojen sujuvuutta ja määritellään kognitiivisen toimintakyvyn heikot kohdat ja vahvuudet. Neuropsykologisen tutkimuksen perusteella voidaan arvioida esimerkiksi työelämässä pärjäämiseksi tarvittavia tukitoimenpiteitä. Tutkimusten perusteella neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan merkittävästi vähentää sairastavan kognitiivisista häiriöistä arjessa kokemaa haittaa. Kognitiivisen harjoittelun, esimerkiksi muisti- ja tarkkaavaisuusharjoittelun on havaittu kohentavan kognitiivista toimintakykyä. Lääkkeellisen hoidon puuttuessa, kuntoutus onkin keskeisin kognitiivisten oireiden hoitokeino MS-taudissa. 

 

 

 

Seuraavassa muutamia vinkkejä kognitiivisten hankaluuksien kanssa selviytymiseen:

- jos epäilet muutoksia kognitiivisissa toiminnoissa ja muutokset vaikeuttavat arkipäivääsi, kerro asiasta läheisillesi, MS-hoitajalle  ja hoitavalle lääkärillesi

- huomioi sairauden aiheuttamien oireiden myötä ilmenevää väsyvyyttä järjestämällä itsellesi taukoja ja asettamalla vaatimustaso voimiesi mukaiseksi

- kognitiivisten rajoitteiden kanssa elämistä voidaan helpottaa monin tavoin, mm. muistihankaluuksiin tai keskittymisvaikeuksiin on löydettävissä erilaisia apu- ja tukikeinoja sekä harjoitusmenetelmiä 

- käytä aktiivisesti kognitiivista toimintakykyäsi ja ota käyttöön itsellesi sopivia apuvälineitä 

Updated: 30-01-2017