MS-tauti ja masennus

Lähteet

Brown RF et al. 2009. Longitudinal assessment of anxiety, depression, and fatigue in people with multiple sclerosis. Psychol Psychother. 82(1): 41–56. 

Depressio. 2016. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Saatavilla: www.käypähoito.fi. 

Feinstein A et al. 2014. The link between multiple sclerosis and depression. Nat Rev Neurol. 10(9):507–17. 

Feinstein A. 2011. Multiple sclerosis and depression. Mult Scler 17(11):1276–81. 

Holmberg J. 2016. Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä. Edita. 

Jones KH, Ford DV, Jones PA, 2012. A large-scale study of anxiety and depression in people with multiple sclerosis: A survey via the web portal of the UK MS Register. PloS One 7: e41910.  

Jones KH et al. 2012. A Large-Scale Study of Anxiety and Depression in People with Multiple Sclerosis: A Survey via the Web Portal of the UK MS Register. PLoS ONE 7(7): e41910.  

José Sá M. 2008. Psychological aspects of multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg 110: 868–877.  

Ms-tauti. 2015. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Saatavilla: www.käypähoito.fi. 

Mielenterveyslaki 1990/1116. Saatavilla: www.finlex.fi. 

Patten SB, Marrie RA, Carta MG. 2017. Depression in multiple sclerosis. Inter Rev Psych 29: 463–472.  

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. 2013. Behavioural symptoms and impairments in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. Mult Scler 19(1):31–45.

Updated: 20-10-2017