MS-tauti ja masennus

Masennuksen hoito

Masennus on hoidettavissa oleva sairaus ja hoidosta on Suomessa runsaasti kokemusta. Hoitotahona voi olla perusterveydenhuollon, työterveyshuollon tai yksityisen terveydenhuollon lääkäri, psykologi tai depressiohoitaja. Heillä tulisi olla riittävä osaaminen myös Ms-taudin hoidosta tai mahdollisuus eri lääketieteen erikoisalojen konsultointiin. Muussa tapauksessa voidaan harkita avohoitoa tai lyhyttä sairaalahoitojaksoa psykiatrisessa tai neurologisessa erikoissairaanhoidossa. 

Ensisijaisesti masennuksen tutkimusjakso aloitetaan vapaaehtoisesti avohoidossa ja hoidosta sovitaan yhdessä masennusoireita kokevan kanssa. Vakavissa tapauksissa ja avohoidon ollessa soveltumatonta tilanteeseen nähden, hoito voidaan aloittaa sovitusti vapaaehtoisena tai tiettyjen kriteerien täytyttyä mielenterveyslain 8 §:n mukaisena tahdosta riippumattomana hoitona sairaalassa. Tahdosta riippumatonta hoitoa edeltää esimerkiksi terveyskeskuslääkärin tekemä arvio, lausunto ja lähete psykiatrisen erikoissairaanhoidon arvioon. 

Hoitotahoa ja hoitokeinoja valittaessa on tärkeää, että hoidon tehoa ja oireiden vakavuutta arvioidaan tarkasti. Ms-tautia sairastavan edistymistä masennuksen hoidossa tulee seurata säännöllisesti, koska masennuksen hoitoa Ms-taudissa ei ole vielä kattavasti tutkittu. Lisäksi molemmissa sairauksissa ihmisen henkilökohtaisella kokemuksella on hoitoa määrittävä painoarvo. 

Pääsääntöisesti hoitoon voidaan käyttää olemassa olevia masennuksen hoitotahoja ja hoitokeinoja. Hoitokeinoja ovat esimerkiksi kognitiivinen ja behavioraalinen yksilö-, perhe- tai ryhmäterapia. 

Myös psykologisesta ja neuropsykologisesta kuntoutuksesta ja elämäntapoja ohjaavasta neuvonnasta voi olla masennuksen hoidossa hyötyä. Lisäksi on mahdollista osallistua vertaistukiryhmään, hyödyntää verkosta saatavia masennuksen hoidon oma-apuohjelmia tai hakeutua nettiterapiaan. 

Lääkityksen käyttöä on harkittava tarpeen mukaan ja niiden sopivuutta Ms-tautia sairastavan kokonaislääkitykseen on harkittava tarkasti. Toisaalta, masennus voi heikentää Ms-tautia sairastavan motivaatiota käyttää lääkärin suosittelemia lääkehoitoja.

Hoitamaton masennus voi myös vähentää Ms-taudin hoidossa muuten käytettävissä olevaa lääkevalikoimaa. Esimerkiksi ensilinjan lääkehoitona käytettyä beetainterferonihoitoa ei voida aloittaa, jos potilaalla on hoitamaton vakava masennustila. 

Lisäksi tulee sulkea pois muihin sairauksiin käytetty lääkehoito, kuten kortikosteroidi. On myös huomioitava, että liiallinen päihteiden käyttö voi itsenäisenä tekijänä aiheuttaa masennustilan.

Updated: 20-10-2017