Potilaan sosiaaliturva pähkinänkuoressa

Potilaan sosiaaliturva pähkinänkuoressa

Sosiaalityöntekijä Danielle Engström 

 

Sairastuessa on usein vaikeata tietää mitä tukea voi tilanteeseen hakea. Mistä pitäisi aloittaa? Erikoissairaanhoidossa työskentelee terveyssosiaalityöntekijät, jotka voivat kartoittaa ja arvioida elämäntilannetta ja toimintakykyä sekä ohjata sinua eteenpäin esim. kuntoutus- ja sosiaalipalveluihin. Terveyssosiaalityöntekijän palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia ja yhteyden saa helposti esim. soittamalla.   

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arjesta ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten peseytymisestä, pukeutumisesta ja syömisestä. Kotihoidon tukipalveluja ovat ateria-, kauppa-, turvapuhelin sekä sauna- ja kylvetyspalvelut.

Omaishoidon tukea, palveluasumista, vapaa-ajan kuljetuspalvelua, henkilökohtainen avustaja sekä asunnon muutostöitä haetaan sosiaalitoimiston kautta.

Lisätietoa sosiaaliturvasta ja sosiaalipalvelusta saa mm. Kelan, työeläkelaitosten sekä kunnan sosiaalitoimiston sivuilta.

 

 

Updated: 11-07-2017