Uupumus ja MS

Uupumuksen hoito

Uupumuksen hoitoon ei ole olemassa yhtenäistä hoitokäytäntöä. On kuitenkin monenlaisia keinoja, jotka auttavat oireen kanssa selviytymisessä.

 

Uupumuksen hoidossa mahdollisten taustalla olevien tekijöiden, kuten ravitsemuksen, kipujen, lääkkeiden haittavaikutusten, masennuksen, unihäiriöiden ja vähäisen liikunnan, tunnistaminen ja hoito on tärkeää. Terveelliset ja säännönmukaiset elämäntavat auttavat uupumusoireen kanssa selviytymisessä. Säännöllisestä päivärytmistä, riittävän pitkästä yöunesta, terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä veden juonnista sekä ulkoilusta ja liikunnasta huolehtiminen auttavat selviytymään uupumuksen kanssa. Rentoutumisen opettelu ja ajan järjestäminen itselle on niin ikään tärkeää.  

 

Sairastavan oiretunnistuksen täsmentäminen ja oman kehon kuuntelu on hyödyllistä. Tämä voi auttaa sairastavaa hahmottamaan muun muassa millaisissa tilanteissa ja miten uupumus ilmenee, onko uupumuksella vuorokausirytmiä ja mitkä tekijät voimistavat tai helpottavat uupumusta. Tärkeimmät asiat kannattaakin ajoittaa siihen aikaan päivästä, jolloin yleensä on virkeimmillään. Uupumus voi olla epäsuhdassa muun toimintakyvyn kanssa ja siksi se voidaan helposti tulkita haluttomuudeksi tai laiskuudeksi. Väärinkäsitysten välttämiseksi sekä sairastavan itsensä armollisuus itselleen että sairastavan lähipiirin informoiminen uupumusoireesta on tarpeen. Joskus läheiset voivat olla jopa herkempiä havaitsemaan uupumuksen ensimmäisiä merkkejä, joten yhdessä keskustelemalla sairastava saattaa ymmärtää lisää väsyvyydestään ja levon välttämättömyydestä.  

 

Omien voimavarojen toistuva ylittäminen lisää uupumusta. Uupuneena elimistö yrittää kertoa levon tarpeesta. Elämäntilanteen vaatimusten ja sairastavan voimavarojen tasapaino onkin uupumusoireen kanssa selviytymisen kannalta olennaisen tärkeää. Tässä voivat auttaa energiaa säästävä päiväohjelma, säännönmukaiset lepotauot, asioiden priorisointi, ylikuormituksen ennaltaehkäisy ja tarvittaessa esimerkiksi työajan lyhentäminen. Usein on hyödyllistä miettiä, mitkä asiat ovat itselle kaikkein tärkeimpiä ja keskittää voimavaransa niihin. Lämpöherkkyyden huomiointi ja kehon lämpötilan nousun välttäminen voi niin ikään olla hyödyllistä. Osa saattaa hyötyä oireenmukaisesta lääkityksestä, joskaan uupumuksen hoitoon ei ole vaikuttavaksi todettua lääkkeellistä hoitoa.        

Tarkistettu: FI1712752317

Updated: 01-03-2018